Nies Fine Art
Identiteit Webdesign Branding

Nies Fine Art biedt een uitgelezen selectie van Aziatische, Afrikaanse en Europese beeldhouwkunst. Zij leveren expertise uit elke regio, met aandacht voor het historisch belang, de technische en artistieke kwaliteit van elk object. Voor deze identiteit hebben we een systeem bedacht waarbij ze kunnen spelen met deze verschillende origine. Zo kan er telkens een stroming uitgelicht worden zonder de anderen te verwaarlozen.

Elena Nies wil als jonge art dealer de klassieke sculpturen op een moderne manier aan de markt brengen. Haar gedurfde kijk en manier van werken komt in de branding terug. Door een zeer strak en sober lettertype te combineren met een zeer eigen en speelse schreef letter ontstaat er dynamisch typografisch spel.

Fotografie: Erine Wyckmans